Register Wijndocent

Register Wijndocent

De belangstelling voor wijncursussen neemt onder consumenten steeds meer toe. Hierdoor stijgt ook het aanbod van wijncursussen en opleidingen in Nederland. Op dit moment is het voor iedereen mogelijk om een wijncursus te geven aangezien het beroep ‘wijndocent’ niet beschermd is.  

Om het wijnonderwijs in Nederland op een hoger niveau te tillen is het noodzakelijk eisen te stellen aan het beroep wijndocent. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en het Productschap Wijn hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen om een kwalificatie ‘Register Wijndocent’ te ontwikkelen. Wijndocenten die aan de gestelde eisen voldoen komen in aanmerking om de titel ‘Register Wijndocent’ te voeren. Het examen is bedoeld voor docenten die lesgeven op niveau 2 en/of 3. 

Het register met ‘Register Wijndocenten’ vindt u bij het onderwerp 'Het register'.

 

Register Wijndocent wordt mogelijk gemaakt door:

                  Logo KVNW             Logo Plato