Toetsing vindt plaats door middel van het verzorgen van een les op SDEN-niveau 2 of 3 van 30 minuten over een door de examencommissie geformuleerd onderwerp. 

Een ‘Register Wijndocent’ dient zich elke vijf jaar bij te scholen om de titel te behouden.

Het volgen van een opleidingstraject is niet verplicht. Bij het onderwerp ‘opleidingsinstituten’ vindt u de instituten die een opleidingstraject verzorgen.

Op het onderstaande beoordelingsformulier (pdf) kunt u zien op welke punten de examencommissie uw examen beoordeelt.