Wijze van aanmelden

U kunt zich schriftelijk aanmelden voor het examen door middel van het hieronder te downloaden aanmeldingsformulier.

Uw aanmeldingsformulier, inclusief eventuele bijlagen, kunt u zenden aan:
Secretariaat SWON, t.a.v. Register Wijndocent, p/a Posbus 262, 2260 AG  LEIDSCHENDAM.

Na ontvangst van uw aanmelding wordt deze beoordeeld. Binnen vier weken ontvangt u bericht over uw toelating.